Tehtud tööd

 

Mõned suuremad teostatud tööd

• 2009.a. Sämi-Sonda-Kiviõli mnt.-l tänavakivi ja äärekivi paigaldus, graniidist ringteede ehitus
• 2010.a. Kose-Jägala mnt, Kose-Võlle lõik (km 2,4-4,1) tänavakivi ja äärekivi paigaldus
• 2011.a. Riigimaante 13178 Püssi jaama tee (km 0,0-0,68) ja nr. 13179. Püssi tee (km 0,0-0,563) tänavakivi paigaldus ja äärekivi paigaldus. truupide kindlustamine munakividega
• 2014.a. Kuressaare asenduskodu kolme peremaja ehitustööd (Kohtu 27A/ Tolli9, Kuressaare) tänavakivi ja äärekivi paigaldus, väljakaeve, killualuste ehitus
• 2014.a. Korterelamu Kiili 12, Tallinn tänavakivi ja äärekivi paigaldus, kummimattide paigaldus mänguväljakule
• 2014a.a Jüri-Vaida mnt., Jüri alevik tänavakivi ja äärekivi paigaldus
• 2014.a. Kasemäe tn.-l ja Rebase tn.-l, Jüri alevik tänavakivi, äärekivi ja täringukivi paigaldus, täringukivist ringtee
• 2014a.a. Laekvere äärekivi paigaldus

2011.a. Tallinn-Rapla-Türi mnt.-l km 43,1-51,3 tänava-, ääre-, ja munakivide paigaldus, graniidist ringteede ehitus, truupide kindlustamine munakividega

2013.a. Türi hooldekodu ehitusel, ääre-, ja tänavakivi paigaldus

2012.a. Järvamaa Haigla õendusabi korpus, tänava-, klinker-, ja äärekivi paigaldus

2013.a. Riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 92,0-97,0 Lokuta-Türi lõigu remondil ääre-, muna-, tänavakivi paigaldus, graniidist ringtee ehitus

2013.a. Jõhvi jalakäijate promenaad, klinker-, ääre-, tänavakivi paigaldus, graniitastmetest treppide ehitus